Chính sách bảo mật

 

Webmely biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy Webmely cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng Webmely.

 

Chính sách bảo mật mô tả cách thức Webmely thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng Webmely sử dụng dịch vụ của Webmely. Người dùng Webmely đồng ý sử dụng dịch vụ của Webmely có nghĩa là Người dùng Webmely hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. Webmely có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của Webmely, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu Người dùng Webmely tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng Webmely chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật. 

 

1. Thông tin Webmely cần Người dùng Webmely cung cấp

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên các sản phẩm phần mềm của Webmely, Người dùng Webmely cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Các thông tin Webmely cần Người dùng Webmely cung cấp là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau về Người dùng Webmely:

 

Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
Họ tên, tuổi, địa chỉ cư trú
Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang Người dùng Webmely xem, thời gian Người dùng Webmely viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.


Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp cho Webmely sẽ được lưu giữ trên hệ thống của Webmely tại văn phòng của Webmely. Khi cần Người sử dụng Webmely có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình về bảo mật thông tin tại địa chỉ:

 

CÔNG TY TNHH WEBMELY

Địa chỉ trụ sở: 58 đường 30/4, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0907 417 510

 

2. Webmely bảo vệ và lưu giữ thông tin cá nhân của Người dùng Webmely như thế nào?

Webmely lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng Webmely trên máy chủ, Webmely bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Webmely thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và Webmely chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Webmely.

Toàn bộ dữ liệu của khách hàng vẫn sẽ được lưu trữ trên hệ thống Webmely trong thời hạn 06 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng cung ứng phần mềm hoặc kể từ khi khách hàng ngưng sử dụng phần mềm trên ứng dụng di động của Webmely. Hết 6 tháng, dữ liệu của khách hàng sẽ không còn được lưu trữ trên hệ thống của Webmely.

 

3. Thông tin của Người dùng Webmely sẽ được lưu giữ tại hệ thống của Webmely khi nào?

Thông tin của Người dùng Webmely sẽ được Webmely lưu lại trên hệ thống của Webmely trong các trường hợp thường gặp sau:

(a) Khi Người dùng Webmely đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của Webmely, hoặc mở một tài khoản với Webmely.

(b) Khi Người dùng Webmely nộp bất cứ biểu mẫu nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Webmely, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.

(c) Khi Người dùng Webmely ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với Webmely, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Webmely.

(d) Khi Người dùng Webmely tương tác với Webmely, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

(e) Khi Người dùng Webmely sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với Webmely thông qua Nền tảng của Webmely hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của Webmely. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie Webmely có thể triển khai khi bạn tương tác với ứng dụng hoặc Nền tảng của Webmely.

(f) Khi Người dùng Webmely thực hiện giao dịch thông qua Nền tảng hoặc Các Dịch vụ của Webmely;

(g) Khi Người dùng Webmely gửi Webmely phản hồi hoặc khiếu nại;

(h) Khi Người dùng Webmely cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Webmely vì bất kỳ lý do nào;

(i) Các trường hợp khác mà Webmely thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

 

4. Thông tin của Người dùng Webmely được lưu giữ để làm gì?

Mục tiêu của Webmely là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, Webmely lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng Webmely nhằm:

Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng Webmely
Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của Webmely
Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website Webmely/ Ứng dụng Webmely
Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
Đo lường và cải thiện các dịch vụ của Webmely
So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng Webmely cung cấp với bên thứ ba
Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và Webmely sẽ có thông báo cho Người sử dụng Webmely trong từng trường hợp cụ thể.
Khi sử dụng Website Webmely/Ứng dụng Webmely, Người dùng Webmely hiểu và chấp nhận rằng Webmely có quyền truy cập vào dữ liệu trên điện thoại liên kết phần mềm Webmely của Người dùng Webmely như: Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, lấy vị trí hiện tại của Người dùng Webmely, ghi dữ liệu của Website Webmely/Ứng dụng Webmely lên thẻ nhớ, truy cập vào Internet từ thiết bị của Người dùng Webmely.

Tất cả các truy cập này chỉ được Webmely thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng Webmely. Khi Người dùng Webmely đã cấp quyền cho Webmely, điều này được tất cả các bên thừa nhận rằng Người dùng Webmely sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này;

Webmely cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của Người dùng Webmely khi sử dụng các phần mềm, ứng dụng của Webmely và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự chấp thuận của Người dùng Webmely hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép. Webmely chỉ thay đổi thông tin của Người dùng Webmely trên Website Webmely/Ứng dụng Webmely khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của Người dùng Webmely.

 

5. Người dùng Webmely cần làm gì để bảo mật thông tin?

Sau khi hoàn thành việc bàn giao sản phẩm, dịch vụ, Người dùng Webmely là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình. Người dùng Webmely có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu Webmely thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với Webmely. Webmely sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng Webmely khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Webmely chỉ hỗ trợ Người dùng Webmely thông qua tài khoản được Người dùng Webmely chủ động cung cấp cho Webmely. Người dùng Webmely ngay lập tức thông báo cho Webmely khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp hoặc bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ.

Người dùng Webmely phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email gửi đi từ hộp thư trong tài khoản và các nội dung trên website của mình. Khi Người dùng Webmely cung cấp email và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc Người dùng Webmely đồng ý nhận email marketing từ Webmely.

Người dùng Webmely sử dụng Website Webmely/ Ứng dụng Webmely phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng phần mềm, cài đặt Ứng dụng Webmely trong tầm kiểm soát và an toàn, lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Người dùng Webmely và Webmely. Webmely khuyến cáo Người dùng Webmely nên đổi lại mật khẩu sớm sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. 

Webmely sẽ không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào Cửa hàng của Người dùng Webmely do sự bất cẩn từ phía Người dùng Webmely.

 

6. Những người hoặc tố chức được phép tiếp cận thông tin Người dùng Webmely

Webmely cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng Webmely cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng Webmely trong một số trường hợp dưới đây:

Thông tin đó Người dùng Webmely đã công khai
Webmely được Người dùng Webmely đồng ý tiết lộ những thông tin này
Bên thứ ba mà Người dùng Webmely ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu Webmely cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng Webmely, việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực
Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu Webmely tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
Cho các bên thứ ba khác mà Webmely có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên Webmely hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Webmely mà Người dùng Webmely cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của Webmely.
Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng Webmely luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi Webmely hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

 

7. Quản lý thông tin trên website 

Người dùng Webmely có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Webmely hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin Người dùng Webmely đưa lên website.

 

8. Sử dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của Người dùng Webmely bởi máy chủ của Webmely. Webmely sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Người dùng Webmely.

Cookie sẽ giúp Webmely nhận ra Người dùng Webmely nếu Người dùng Webmely truy cập vào nhiều trang trên trang web của Webmely trong cùng một phiên, do đó Webmely không cần phải hỏi mật khẩu của Người dùng Webmely trên mỗi trang. Sau khi Người dùng Webmely đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Người dùng Webmely có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng Người dùng Webmely có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Người dùng Webmely thích. Tuy nhiên, nếu Người dùng Webmely chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Webmely.

 

9. Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng Webmely vui lòng nào gửi về Webmely theo các phương thức sau gửi email tới địa chỉ: [email protected], hoặc gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng: 0907 417 510, hoặc liên hệ trực tiếp:

 

CÔNG TY TNHH WEBMELY

Địa chỉ trụ sở: 58 đường 30/4, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0907 417 510

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Webmely sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Webmely, trường hợp cần thiết, Webmely có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Webmely sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Webmely trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.