Phần mềm đóng dấu ảnh hàng loạt

Đóng dấu logo vào hàng loạt ảnh sản phẩm một cách nhanh chóng chỉ trong một thao tác 

Đang xử lý
Vui lòng chọn file dưới 3MB!!
Click vào hình để loại bỏ!!
Bước 2: Chọn logo!!!
Cài đặt

Click chọn độ mờ của ảnh

Click chọn tỷ lệ của logo

Vị trí

Bước 3: Chỉnh sửa và tải xuống toàn bộ ảnh!!